Het komt in vrijwel alle grote steden voor en toch kunnen maar weinig vrouwen er wat tegen doen: straat intimidatie. Maar deze street artist uit New York is het zat en zet haar street art skills in om een tegengeluid te laten horen. Of eigenlijk: te laten zien.v 

Street art is ‘right in your face’

street-artist-new-york-2

 

Tatyana Fazlalizadeh is een street artist uit Brooklyn, New York. Met haar street art project ‘Stop telling women to smile’, drukt ze degenen die zich schuldig maken aan straatintimidatie met de neus op de feiten, precies op de plek waar het incident zich voordoet: op straat. Waarom juist deze manier? ‘Kunst is niet iemand die op TV tegen je preekt. Kunst en vooral visuele kunst is ‘right in your face’. Daar hou ik van,’ vertelt Fazlalizadeh aan de New York Times.

Hoe gaat de street artist te werk?

street-artist-new-york-1

 

Fazlalizadeh nodigt vrouwen die op straat lastig gevallen worden uit om in haar studio te vertellen over de incidenten waar de vrouwen dagelijks mee te kampen hebben. Na afloop van dat gesprek maakt Fazlalizadeh een foto van ze en van die foto maakt ze een tekening, die ze op groot formaat in de stad plakt. Het liefst in de buurt waar de vrouw woont, of op de plek waar de intimidatie heeft plaats gevonden.

Bekijk street art

In onderstaande film kun je zien hoe Fazlalizadeh ´haar´ vrouwen interviewt, ze portretteert en vervolgens haar street art in de straten van New York ophangt.

Culture